Category Archives for პუბლიკაციები

ნეობოლშევიკთა ანტიისლამური ხრიკები, ანუ დარჩება თუ არა ქართველ მუსლიმთა ძახილი „ხმად მღაღადებლისა უდაბნოსა შინა“

თემურ გორგაძე ვისაც სურს ხელისუფლებისთვის გუნდრუკის კმევაში დამდოს ბრალი, მაგრამ მე მაინც ვიტყვი იმ პროგრესის შესახებ, რომელიც  „ვარდებისშემდგომმა“ საქართველომა განიცადა. პოსტრევოლუციური გურჯისტანის მონაპოვარი არის, ის რომ დაიწყო სახელმწიფოებრივ აღმავლობა, მიზერული ტრანსფორმაცია განიცადა ცნობიერებამ, მცირე დოზით მაგრამ მაინც ჩამოყალიბდა რაღაც დემოკრატია.…

ისლამი, დასავლეთი და მოდერნიზაცია

ყველა იმ ადამიანს ვისაც რაიმე შეხება ან ინტერესი აქვს არაბული სამყაროს მიმართ ალბათ ჩემსავით გასჩენია ვიზუალური და გარეგნული ეფექტებით დაწყებული და სიღრმისეული საკითხებით დამთავრებული კითხვები, მაგალითად თუ რატომ აქვთ არაბებს შავი გრძელი წვერი და ჩადრები,…

ისლამი და დემოკრატია

ისლამი არის ქრისტიანობის შემდგომი უძველესი რელიგია. იგი წარმოიშვა აღმოსავლეთის ქვეყნებში და დაიკავა დომინანტური როლი რეგიონში. ჩვენი განსახილველი თემა არის ისლამისა და მოდერნულ-დემოკრატიული სამყაროს დამოკიდებულების განხილვა შეფასება. ორივე სამყარო როგორც აღმოსავლეთის ისე დასავლეთის გარკვეული ისტორიული კანონზმომიერების…

თავსაფარი ტყვეობის სიმბოლო კი არა უმწიკვლობისა და უბილწობის სიმბოლოა

ისლამის რელიგიის მიხედვით თავსაფრის ტარება უზენაესის ბრძანებაა და ამ ბრძანებას მორწმუნე ქალები ნებაყოფლობით ასრულებენ. საერთოდ, რწმენასთან დაკავშირებული ნებისმიერი საკითხი ნებაყოფლობითია და ძალდატანების უფლება არავის არ აქვს. აქედან გამომდინარე, ძნელია გაგება იმისა, თუ პიროვნება როგორ შეიძლება…

რატომ მივიღე ისლამი

‘’რა ქართველი ხარ და რა ჭაბუკი, თუ მამულს თავი არ ანაცვალე?! ეს აწუხებდა ცოტნე დადიანს, მეც ქართველი ვარ და ეს მაწვალებს’’  ქართველი ახალგაზრდობის უმეტესობა საქართველოში უმთავრესად ამ პათოსით იზრდება ეს არის დაბადებიდან ჩვენი თვალსაწიერის ანიც და ჰაეც.  ამ…

ბათუმის მეჩეთები (წარსული და თანამედროვეობა)

რუსლან ბარამიძეისტორიის აკადემიური დოქტორი ნაშრომში ასახულია ბათუმში არსებული მეჩეთების ისტორია ქალაქის ისტორიის კონტექსტში ოსმალეთის პერიოდიდან მოყოლებული საქართველოსდამოუკიდებლობის პერიოდის ჩათვლით. ბათუმის მეჩეთების ისტორია ოსმალთა ბატონობის დროიდან იწყება. თავდაპირველად, ვიდრე ბათუმი პატარა დასახლებული პუნქტი იყო [გამბა, 1987:…

,,ვეფხისტყაოსნის’’ დევნის შესახებ

 ,,ვეფხისტყაოსნის’’ დევნის შესახებ საყურადღებო ცნობებს გვაწვდის ამ პოემის პირველი მეცნიერი, გამომცემელი ვახტანგ VІ (1675 – 1737წწ.) ვახტანგის მოწმობით, ეკლესიის კლერიკალური წრეები ,,ვეფხისტყაოსანს’’ თვლიდნენ უზენაესობის მქადაგებელ თხზულებად. სწავლული მეფე შეეცადადაეცვა  ,,ვეფხისტყაოსანი’’ ,,ავადმჩხრეკელთგან’’, ამისათვის მან პოემა განმარტა…

ქალის ღირსება და უფლებები ისლამში

ქება და დიდება ალლაჰს, რომელმაც არარაობიდან გააჩინა ქვეყნად ყველაფერი და მიუჩინა მათ სათანადო ადგილი ამქვეყნიურ ცხოვრებაში. რადგან ყველაფერი მის მიერაა გაჩენილი, ჩვენ, გაჩენილთა შორის ყველაზე მაღალ საფეხურზე ადამიანი დააყენა. ადამიანი, რომელიც შედგება ორი საპირისპირო სქესისაგან,…

მისალმება და თბილი მოპყრობა

დიდმა ალლაჰმა სურა “ან_ნისას”  86-ე აიათში ბრძანა: “როდესაც თქვენ მოგესალმებიან, მიესალმეთ უფრო უკეთესი მისალმებით ან უპასუხეთ იგივეთი. უეჭველად ალლაჰი აწარმოებს ყოველი არსების ანგარიშს!” (სურა “ან ნისა,” 4/86). ეს საკითხები ასევე განმარტებულია მრავალ ჰადისში.  მოვიტანოთ ზოგიერთი მათგანი: აბუ…

მეგობრული და ძმური დამოკიდებულება

ისლამი ალლაჰის გულისთვის  მორწმუნეებს შორის აღძრავს მეგობრობას და ძმობას, კეთილდღეობასა და გაჭირვებაში, სიუხვესა და სიძნელეებში, მიუხედავად საზოგადოებაში დაკავებული მდგომარეობისა და არსებული კაპიტალისა, მიუხედავად, ამქვეყნიური უთანხმოებისა და სხვა მსგავსი რამეებისა. მორწმუნისთვის აუცილებელია იყოს ძალიან ყურადღებიანი მეგობრის…