რეგიონი: ქვემო ქართლი

კიროვკას იმამ ალის მეჩეთი

კიროვკას მეჩეთი ქვემო ქართლში, მარნეულის მუნიციპალიტეტის დამია-გიაურარხის თემში, ზღვის დონიდან 410 მეტრის სიმაღლეზე მდებარეობს.    კიროვკას იმამ ალის მეჩეთი 2006 წელსაა აგებული. ნაგებობა წაგრძელებული მართკუთხედის ფორმისაა და დგას დაბალ საძირკველზე. ნაგებია ბეტონის ბლოკით და ფასადი…

კირიხლოს ფატიმას მეჩეთი

კირიხლოს მეჩეთი ქვემო ქართლის მხარის, მარნეულის მუნიციპალიტეტის ყულარის თემში , ზღვის დონიდან 325 მეტრის სიმაღლეზე მდებარეობს. მეჩეთის ნაგებობა მარტივი გეგმის, მომცრო მართკუთხა შენობაა. დგას დაბალ საძირკველზე. ნაგებია რიყის, ნატეხი ქვითა და აგურით.    ჩრდილოეთის მხარეს,…

კასუმლოს მეჩეთი

კასუმლოს მეჩეთი მდებარეობს ქვემო ქართლის მხარის, მარნეულის მუნიციპალიტეტის კასუმლოს თემში. სოფელი ზღვის დონიდან 400 მეტრის სიმაღლეზე მდებარეობს და მოსახლეობის რიცხვი 2 ათას 300 კაცამდეა. კასუმლოს მეჩეთი მომცრო მართკუთხა ფორმის ნაგებობაა. დგას დაბალ ფუნდამენტზე და ნაგებია…

იმირის მუჰამმედ რასულულლაჰის მეჩეთი

 იმირის მეჩეთი ქვემო ქართლში, მარნეულის მუნიციპალიტეტის შულავერის თემში, ზღვის დონიდან 350 მეტრის სიმაღლეზე მდებარეობს. 2014 წლის საყოველთაო აღწერის მიხედვით, სოფელ იმირში 1300 მდე ადამიანი ცხოვრობს.      იმირის მეჩეთი მართკუთხა ნაგებობაა, იგი დაახლოებით ნახევარი მეტრის სიმაღლის…

თექალის იმამ ჰასანის მეჩეთი

თექალის  მეჩეთი ქვემო ქართლში, მარნეულის მუნიცპალიტეტის ყაჩაღანის თემში ზღვის დონიდან 310 მეტრის სიმაღლეზე მდებარეობს. ადგილობრივი მოსახლეობის აბსოლუტური უმრავლესობა ეთნიკური აზერბაიჯანელია და 2014 წლის აღწერის მიხედვით სოფელში 1500-მდე ადამიანი ცხოვრობს თეკალის  მეჩეთი გრძელი მართკუთხა შენობაა. დგას…

თაზაქენდის ზეჰრას მეჩეთი

თაზაქენდის მეჩეთი ქვემო ქართლში, მარნეულის მუნიციპალიტეტის ალგეთის თემში, ზღვის დონიდან 310 მეტრის სიმაღლეზე მდებარეობს. სოფელში ეთნიკური აზეირბაიჯანლები ცხოვრობენ და 2014 წლის საყოველტაო აღწერის  მიხედვით მოსახლეობა 2 ათას ას კაცამდეა.    თაზაქენდის მეჩეთი კვადრატული ნაგებობაა, რომელიც…

ზემო სარალის იმამ ზამანის მეჩეთი

ზემო სარალის მეჩეთი ქვემო ქართლში,  მარნეულის მუნიციპალიტეტის შულავერის თემში  ზღვის დონიდან 405 მეტრის სიმაღლეზე მდებარეობს., სოფელი ქალაქ მარნეულიდან  22 კილომეტრითაა დაშორებული და 2014 წლის აღწერით 900-მდე  ადამიანი ცხოვრობს.    ზემო სარალის მეჩეთი 1998 წელსა ადგილობრივი…

დიდი ბეგლარის იმამ ჰუსეინის მეჩეთი

     დიდი ბეგლარის მეჩეთი ქვემო ქართლში, მარნეულის მუნიციპალიტეტის წერეთლის თემში, ზღვის დონიდან 360 მეტრის სიმაღლეზე მდებარეობს.     სოფელი ეთნიკური აზერბაიჯანელებითაა დასახლებული და მოსახლეობის რაოდენობა 360 კაცამდეა. დიდი ბეგლარის მეჩეთი ერთსართულიანი კვადრატული ნაგებობაა. მისის სიგრძე დაახლოებით…

დაშთაფას იმამ ჰუსეინის მეჩეთი

დაშთაფას იმამ ჰუსეინის მეჩეთი ქვემო ქართლის მხარის მარნეულის მუნიციპალიტეტის ყულარის თემში მდებარეობს. ზღვის დონიდან 310 მეტრის სიმაღლეზე. ქალაქ მარნეულიდან 12 კილომეტრში.  მეჩეთი 2005 წელს ადგილობრივი წარმოშობის უცხოეთში მოღვაწე ბიზნესმენის შემოწირული ფინანსური სახსრებით აუგიათ.   დაშთაფას…

დამია-გიაურარხის იმამ ჰუსეინის მეჩეთი

დამია-გიაურარხის მეჩეთი ქვემო ქართლში, მარნეულის მუნიციპალიტეტში, ზღვის დონიდან 420 მეტრის სიმაღლეზე მდებარეობს. სოფელი ეთნიკური აზრბაიჯანელებითაა დასახლებული და მოსახლეობა  2 ათას კაცამდეა.    დამია-გიაურარხის მეჩეთს კვადრატთან მიახლოებული ფორმა აქვს. ნაგებია ბეტონის ბლოკით მისი სიგრძე 12, სიგანე…