რეგიონი: სამცხე ჯავახეთი

აფნიის მეჩეთი

აფნიის მეჩეთი სამცხე-ჯავახეთის ახალქალაქის მუნიციაპლიტეტის გოგაშენის თემში, ძღვის დონიდან 1700 მეტრის სიმაღლეზე მდებარეობს.       2014 წლის მოსახლეობის საყოველთაო აღწერის თანახმად სოფელში 160 ადამიანი ცხოვრობს. მოსახლეობის უმრავლესობას მაღალმთიანი აჭარიდან ჩასახლებული ეკომიგრანტები წარმოადგენენ.     აფნიის მეჩეთი ორსართულიან,…

გორელოვკის მეჩეთი

გორელოვკის მეჩეთი სამცხე-ჯავახეთის მხარის ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტში ზღვის დონიდან 2065 მეტრის სიმაღლეზე მდებარეობს. 2014 წლის მოსახლეობის საყოველთაო აღწერის მონაცემთა თანახმად სოფელ გორელოვკაში 1165 კაცი ცხოვრობს. სოფლის მოსახლეობას სომხები, რუსები და აჭარის მაღალმთიანეთიდან გადასახლებული ეკომიგრანტები შეადგენენ.   …

ხარჯამის მეჩეთი

ხარჯამის მეჩეთი სამცხე-ჯავახეთის მხარის ადიგენის მუნიციპალიტეტის წახანის თემში ზღვის დონიდან 1180 მეტრის სიმაღლეზე მდებარეობს. დაბა ადიგენიდან 17 კილომეტრში. 2014 წლის მოსახლეობის საყოველთაო აღწერის მიხედვით სოფელ ხარჯამში 137 ადამიანი ცოხვრობს.         ხარჯამის მეჩეთი მე -19 საუკუნის…

წახანის მეჩეთი

წახანის მეჩეთი სამცხე-ჯავახეთის მხარის ადიგენის მუნიციპალიტეტში ზღვის დონიდან 1270 მეტრის სიმაღლეზე მდებარეობს. დაბა ადიგენიდან დაშორებულია 19 კილომეტრით. 2014 წლის მოსახლეობის საყოველტაო აღწერის მიხედვით სოფელში 230 -მდე ადამიანი ცხოვრობს. მეჩეთი მე -19 საუკუნეში ადგილობრივი მუსლიმი მესხების…

ღორძეს მეჩეთი

    ღორძეს მეჩეთი სამცხე-ჯავახეთის მხარის ადიგენის მუნიციპალიტეტის ლელოვანის თემში ზღვის დონიდან 1290 მეტრის სიმაღლეზე. დაბა ადიგენიდან დაშორებულია 8 კილომეტრით.      2014 წლის მოსახლეობის საყოველთაო აღწერის მიხედვით სოფელ ღორძეში 230 -მდე ადამიანი ცხოვრობს. სოფლის მოსახლეობის უმრავლესობა…

სოფელ ადიგენის მეჩეთი

სოფელ ადიგენის მეჩეთი სამცხე-ჯავახეთის მხარის ადიგენის მუნიციპალიტეტის გორგულის თემში ზღვის დონიდან 1200 მეტრის სიმაღლეზე მდებარეობს. დაბა ადიგენიდან 1 კილომეტრის დაშორებით.      სოფელ ადიგენის მეჩეთი ჩვენამდე ნანგრევების სახითაა მოღწეული. შემორჩენილია მხოლოდ კედლები. აგებულია ადგილობრივი მუსლიმი მესხების…

ნამნიაურის მეჩეთი

ნამინაურის მეჩეთი სამცხე-ჯავახეთის მხარის ადიგენის მუნიციპალიტეტის მოხეს თემში ზღვის დონიდან 1600 მეტრის სიმაღლეზე მდებარეობს. 2014 წლის მოსახლეობის საყოველთაო აღწერის მიხედვით სოფელში 130-მდე ადამიანი ცხოვრობს. ნამინაურის მეჩეთი 2013-2016 წლებში აშენდა ადგილობრივი მრევლის მიერ გაღებული ფინანსური სახსრებითა…

კეხოვანის მეჩეთი

კეხოვანის მეჩეთი სამცხე-ჯავახეთის მხარის ადიგიენის მუნიციპალიტეტში, ჭეჭლას თემში ზღვის დონიდან 1600 მეტრის სიმაღლეზე მდებარეობს. სოფელ კეხოვანში 2014 წლის მოსახლეობის საყოველთაო აღწერის მიხედვით 143 კაცი ცხოვრობს.     კეხოვანის მეჩეთი გეგმით ოდნავ წაგრძელებული კვადრატის ფორმისაა.  დგას ქვის…

კახარეთის მეჩეთი

კახარეთის მეჩეთი სამცხე-ჯავახეთის მხარის ადიგენის მუნიციპალიტეტში ლელოვანის თემში, ზღვის დონიდან 1160 მეტრის სიმაღლეზე მდებარეობს. სოფელ კახარეთში 2014 წლის მოსახლეობის საყოველტაო აღწერის მიხედვით 285 კაცი ცხოვრობს.     კახარეთის მეჩეთმა ჩვენამდე ფაქტიურად ნანგრევების სახით მოაღწია. დღეისათვის შემორჩა…

ზედუბნის მეჩეთი

    ზედუბნის მეჩეთი სამცხე-ჯავახეთის მხარის ადიგენის მუნიციაპლიტეტში ზღვის დონიდან 1530 მეტრის სიმაღლეზე მდებარეობს. დაბა ადიგენიდან 18 კილომეტრში. 2014 წლის მოსახლეობის საყოველთაო აღწერის მიხედვით სოფელ ზედუბანში 110 კაცი ცხოვრობს.     ზედუბნის მეჩეთი 1993 წელს უფრო ძველი…